V průběhu let docházelo k velké proměně tradičních zvyků na svatbách. Spousta z nás nezná původní význam zvyků. Dnes například házení zrní, konfet, květin, rýže, které mělo páru zajistit plodnost, hojnost. Tento zvyk pochází ze 16. Století, kdy novomanželé byli posypáni chmelem a někde i zlatými penízky.

Velmi oblíbený zvyk, který se dodržuje na většině svateb, je přenášení nevěsty přes práh. Dnes se přenáší nevěsta přes práh už při odchodu z místa svatebního obřadu, například radnice, ale spousta svatebčanů nezná pravý význam. Tato tradice pochází od Slovanů, kdy byl dům považován za chráněné místo. Nevěstu ženich přenášel pouze do domu, kde začínal jejich společný život. Velice se dbalo na to, aby se nevěsta nedotkla ani veřejí dveří, neboť věřili, že jakmile se tak stane, někdo brzy v domě zemře. Přenesení přes práh znamenalo oklamat skřítky či dokonce hada hospodáříčka. Přenesením přes práh je ženich oklamal a novomanželka se stala součásti rodového kultu rodiny.

Jedním ze současných zvyků je rozbíjení talíře, které si v dnešní době vysvětlujeme tím, že střepy přinášejí štěstí. Jeden střep si berou novomanželé na památku. Podle dnešní tradice, by se neměl talíř nikdy slepit. To by znamenalo neštěstí.  Ale opět je význam velice odlišný.Kdysi dávno se v královských sídlech pohár rozbil o zem nebo hodil za sebe. Nastávalo to při přípitku, který měl smysl. Rozbitá nádoba sdělovala a potvrzovala určitý akt. U východních Slovanů rozbíjel džbánek ženich, který dokončil defloraci nevěsty. Nádobu také rozbíjela matka ženicha při příchodu do domu, kdy se nevěsta stala novou hospodyní. Nevěsta musela sama střepy uklidit.

Současné troubení aut má také prastarý význam. Dříve se střílelo z ručnic, práskalo bičem, třískalo kovovými pokličkami, aby se odehnaly zlé, nepřející síly.

V dnešní době je velice oblíbené házení kytic. Tento zvyk opět není původní, jak si mnozí myslíme. Tradice pochází z anglosaských zemí. Jak známe všichni, za nevěstou se vytvoří skupina svobodných žen. Nevěsta se otočí k svatebčankám zády a následně hází. Kytice, kterou chytí svobodná žena, by měla znamenat, že se dívka do roka provdá. Pokud by však kytice spadla na zem, znamenalo by to neštěstí v rodině. Současným trendem je stahování  nebo dražení podvazku, ale s klasickými tradicemi to nemá nic společného. V dnešní době se ustoupilo od unášení nevěsty, protože velice často to končilo nehodou.

Jak se vyvíjí společnost, tak se mění i původní tradice. Je jen na vás, zda budete pokračovat v dodržování původních tradic nebo převezmete význam, který byl upraven dobou.

Zdroj: Eva Jančíková: Historie svateb

Jaké jsou tradice v zahraničí?  KLIKNI ZDE